The Mentalist

The Mentalist

Patrick Jane, sirkte çalışan bir medyum olarak insanları süzer ve fikirlerini satar. Ancak, Red John adlı bir katilin izini süren FBI'ın dikkatini çeker ve FBI için çalışmaya başlar.